II. Láthatatlan Konferencia

2017.12.09.
BUDAPEST

Általános szerződési feltételek, adatvédelem

Általános szerződési feltételek

1) Konferenciaszervező
Az I. Láthatatlan Konferencia szervezője a Láthatatlan Egyetem Egyesület (Székhely: 1085 Budapest, József körút 69. E-mail: hello@lathatatlanegyetem.hu)
Adószám: 18657827-1-42
Nyilvántartásba vevő szervezet és határozat száma: Fővárosi Törvényszék 77.Pk.60.504/2014/6.
2) A konferencia résztvevői
A konferencián a következők vehetnek részt:
a.) A konferencia szervezői.
b.) A konferencia felkért előadói.
c.) A konferencia látogatói, akik a konferencia honlapján megtalálható adatkérő űrlapon jelentkeztek, befizették a részvételi díjat és elfogadják a konferencia általános szerződési feltételeit.
A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. Résztvevő elektronikus űrlap kitöltésével megadja Szervező részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szervező a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben és a csatoltan közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli.
3) A konferencia helyszíne, időpontja
A konferencia időpontja: 2017. 12. 09. szombat, 14:00-20:00
Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar – Aula (1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.)
4) Házirend
A jelentkezési űrlap kitöltése még nem jogosít fel a konferencián való megjelenésre. A konferencián látogatóként az vehet részt, aki a részvételi díjat a megadott határidőre befizette a Láthatatlan Egyetem Egyesület számlájára. A részvételi helyeket a befizetés sorrendjében adjuk ki. Az ülőhelyek elfoglalása a konferencia napján érkezési sorrendben történik. A fizetés módja bankkártyás fizetés vagy átutalás.
Regisztráció: 13:30-14:00 óra között.
Az ülőhelyek elfoglalása szabadon történik, kivéve a megjelölt VIP helyeket. A VIP helyek azok vehetik igénybe, akiket a Szervező a Konferencia helyszínén a regisztráció során erről tájékoztat.
Az előadások alatt kérjük a mobiltelefonokat kikapcsolni.
Az előadásokról a szervezők engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni.
A konferencián a szervezők fotókat készítenek. Megrendeléseddel és részvétellel hozzájárulásodat adod, hogy a fotókon szerepelj, azokat publikálhassuk, PR célra felhasználhassuk.
Jelentkezéseddel és a részvételi díj kifizetésével jogosulttá válsz a konferencián való részvételre, de nem vagy jogosult a helyszínen reklámtevékenység végzésére, különösen szórólap szórására, reklámanyagok kihelyezésére. Ez a tiltás nem vonatkozik a személyesen átadott névjegyekre.
Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget.
Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.
Résztvevő minden, az általa a rendezvény helyszínén okozott kárért felelős. Résztvevő a rendezvénynek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Szervező az előadások témájának, a konferencia programjának változtatási jogát fenntartja.
Résztvevőnek a regisztrációkor megkapott azonosítóját (nyakba akasztható azonosító vagy névtábla) a konferencia teljes időtartama alatt viselnie kell, hogy Szervező eldönthesse ki léphet be a konferencia területére.

5) Étkezés
A konferencia részvételi díja tartalmaz étel-ital ellátást. A szünetekben a helyszínen a szervezők által megjelölt helyen kihelyezett enni és innivalót tartalmazza az ár, a büfében lehet egyéb ételt és italt vásárolni.
6) Dohányzás
Dohányozni csak az épület bejáratától 5m-en túl lehet.
7) Adatvédelem
A lathatatlanegyetem.hu/konferencia oldal látogatói az oldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a Láthatatlan Egyetem Egyesület az adatai alapján díjbekérőt vagy számlát állítson ki számára, illetve azokat kapcsolattartás céljából felhasználja.
A jeletkezés felüleleten van lehetőség felíratkozni hírlevél szolgáltatásra. A hírlevelekről a leiratkozás minden levél alján biztosított.
Az adatokat minden eseteben a Mailmaster.hu szerverein tároljuk, illetéktelen, harmadik személy nem férhet hozzájuk. Adatvédelemmel kapcsolatban a hatályos adatvédelmi törvények előírása szerint járunk el.
8) Szerzői jog
Az II. Láthatatlan Konferencián elhangzó előadások, átadott írásos anyagok az előadók, illetve a szervezők szellemi tulajdonát képezik. Azokat a látogatóik kizárólag saját maguk fejlesztésére használhatják. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a szervező, illetve a szerző engedélye nélkül tilos! A konferencia előadásokon túli egyéb tartalmának felhasználása a C.C. Lincence alapján történhet.
9) Elállási és felmondási jog
Résztvevő jogosult jelen szerződéstől a szerződés megkötését követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Szerződés megkötési időpontnak a Szervező a díjbekérő kiküldésének időpontját tekinti.
Résztvevő elállási, illetőleg felmondási jogával akkor él, ha az elállási, illetőleg felmondási jognyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötést követő 14. napon e-mailen jelzi a Szervező részére az hello@lathatatlanegyetem.hu e-mail címen.
Elállási, felmondási jog gyakorlásához igénybe vehető minta:
Alulírott kijelentem, hogy ezzel a nyilatkozattal gyakorlom elállási/felmondási jogomat az II. Láthatatlan Konferencián való részvétellel kapcsolatban.
Résztvevő neve:
Résztvevő által a regisztráció során megadott email cím:
Szerződéskötés időpontja:
Ellenszolgáltatás megfizetésének időpontja:
Aláírás Dátum
Szervező Résztvevő részére visszajáró díjösszeget Résztvevő elállási nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő 8 napon
belül visszafizeti banki átutalással. Az elállási jog gyakorlásának tudomásul vételét Szervező a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre küldött levéllel veszi tudomásul.
A Konferencia helyszínén történt megjelenés és regisztráció után felmondott szerződés esetén Résztvevő nem jogosult a megfizetett
ellenszolgáltatás visszatérítésére, mert a szerződés a részvétellel teljesült.
10) Panaszkezelés
Résztvevő esetleges panaszát e-mailban vagy ajánlott levélben juttathatja el Szervezőnek. Szervező a hozzá eljuttatott panaszokat 8 napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről Résztvevőt 8 napon belül tájékoztatja.
Szervező és Résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik.
Résztvevő a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat.
Elérhetőség:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: 061/488-2131
11) Egyebek
A konferencia szervezője fenntartja a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának megváltoztatására.
A megvásárolt részvételi díj visszafizetésére nincs lehetőség sem a konferencián való megjelenés és regisztráció után, sem a rendezvényt követően.
Budapest, 2017.11.07.

Adatvédelmi nyilatkozat

A lathatatlanegyetem.hu/konferencia oldal adatvédelmi tájékoztatója
A látogatók az oldalon található jelentkezési űrlapok önkéntes kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a Láthatatlan Egyetem Egyesület (1085 Budapest, József körút 69.; 18657827-1-42; e-mail: hello@lathatatlanegyetem.hu) az adatai alapján díjbekérőt vagy számlát állítson ki számára, illetve azokat kapcsolattartás céljából felhasználja.
A jeletkezés felüleleten van lehetőség felíratkozni hírlevél szolgáltatásra. A hírlevelekről a leiratkozás minden levél alján biztosított.
Az adatokat addig tároljuk, ameddig a regisztrált felhasználó annak törlését nem kéri.
A regisztrált személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a Nemzeti Jogszabálytárban olvasható (www.njt.hu).
Jelen adatvédelmi tájékoztató nem teljes, a vonatkozó törvényeket betartjuk az adatkezeléseink során.
Az adatokat a Mailmaster szerverein tároljuk, harmadik fél részére nem adjuk át.
Minden adatvédelmi kérdésben a vonatkozó törvényeknek megfelelően járunk el!

      • Ajánlott böngésző: Google Chrome
Facebook